Internationale Cyclocross Rucphen gaat in 2021 niet door

De Internationale Cyclocrosswedstrijd Rucphen gaat in 2021 definitief niet door omdat ook 3 februari als nieuwe datum niet haalbaar blijkt.

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen heeft met pijn in het hart moeten besluiten dat het organiseren van de internationale Cyclocross deze winter niet meer haalbaar is. De cross die aanvankelijk gepland stond op 17 januari en die al uitgesteld was tot 3 februari, kan helaas op die dag ook geen doorgang vinden. Doordat de landelijke lockdown is verlengd tot 9 februari en de daarop afgestemde regelgeving dus ook niet eerder dan 9 februari zal worden verruimd, is het organiseren van deze wedstrijd binnen de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 niet mogelijk.

Dit ondanks dat de voorbereidingen van de cross al in een vergevorderd stadium zijn en ook de aanleg van het parcours al nagenoeg gereed is, De organisatie heeft met steun van KNWU, NOC/NSF, sponsoren, veel vrijwilligers en de gemeente Rucphen er alles aan gedaan om de wedstrijd doorgang te kunnen laten vinden. Helaas is dat dus op korte termijn niet mogelijk. De organisatie had al eerder voor zichzelf als uiterste datum 3 februari gesteld. Dus nu die datum niet kan houdt het op.

De organisatie vindt het niet doorgaan erg jammer en ook sneu voor de vrijwilligers die al zoveel uren in touw geweest zijn en die ook nu weer het al opgebouwde parcours af moeten breken. Het ligt voor in de mond om te zeggen:” waarom kan zo’n wedstrijd nou niet, we hebben toch overal rekening mee gehouden”, maar de organisatie beseft dat alles wat rondom COVID-19 speelt en de problemen die daaruit voortkomen voor zoveel mensen en bedrijven toch van een andere orde zijn dan het wel of niet kunnen organiseren van een cyclocrosswedstrijd.

Het bestuur zal de komende tijd een en ander netjes afwerken richting sponsoren en andere partijen en gaat dan weer aan de slag met de voorbereidingen van de editie 2022. Het bestuur is iedereen erg dankbaar voor de getoonde steun wat toch ook weer veel vertrouwen geeft voor de toekomst.

Kees Kools, voorzitter
12 januari 2021

Persbericht

De Internationale Cyclocrosswedstrijd Rucphen gaat op 17 januari niet door maar de organisatie richt zich met alle energie op 3 februari als nieuwe datum.

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen heeft besloten dat de Internationale Cyclocross Rucphen, die gepland stond op 17 januari 2021, op die dag geen doorgang zal vinden. Hoewel de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium zijn en ook de aanleg van het parcours al nagenoeg gereed is, maakt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en de daarop gebaseerde Ministeriële regeling het doorgaan van de wedstrijd op die dag onmogelijk. De organisatie heeft met steun van KNWU, NOC/NSF, sponsoren en de gemeente Rucphen er alles aan gedaan om de wedstrijd doorgang te kunnen laten vinden. Wedstrijden voor topsporters die actief zijn in Cyclocross, worden in de wet echter niet als uitzonderingssituatie genoemd.

De organisatie is van mening dat het geen zin heeft dit ter discussie te stellen, ook al omdat het aantal besmettingen, ook in de gemeente Rucphen, alleen nog maar toeneemt. Algemene gezondheid gaat altijd boven een sportief gebeuren. De organisatie blijft strijdbaar om toch een wedstrijd te kunnen organiseren.

Er is naar een alternatieve datum gezocht, wat later in het veldritseizoen. Dat is woensdag 3 februari geworden. De organisatie hoopt dat het tegen die tijd beter gaat met de Corona besmettingen en dat dit ertoe leidt dat de regelingen wat versoepeld worden, zodat de wedstrijd gewoon door kan gaan.

Kees Kools, voorzitter
23 december 2020

De Cyclocross Rucphen bereidt een speciale editie van de jaarlijkse cyclocross voor

De Stichting Wielerpromotion Rucphen is de voorbereidingen gestart om op zondag 17 januari a.s. haar jaarlijkse internationale cyclocross te houden. Door de hele COVID-19 pandemie is het onmogelijk de wedstrijd in de normale opzet door te laten gaan. De Cyclocross Rucphen heeft er daarom voor gekozen om een wedstrijd te organiseren zonder publiek die rechtstreeks uitgezonden zal worden op Eurosport. De Cyclocross Rucphen vindt continuïteit heel belangrijk en wil na de erg geslaagde Nederlandse Kampioenschappen op 11 en 12 januari van dit jaar de positieve sfeer vasthouden.

Het breed toegankelijk maken voor het publiek is altijd erg belangrijk. Dat dit nu in deze tijd niet kan, wil de organisatie goedmaken door de rechtstreekse TV uitzending. Het programma is ook veel beperkter dan voorgaande jaren. Er worden alleen wedstrijden georganiseerd voor Heren Elite/beloften en dames Elite/beloften. Het parcours wordt volledig ingericht binnen de hekken van de Multifunctionele Sportaccomodatie van de gemeente Rucphen aan de Baanvelden, waardoor het terrein meteen ook volledig afgesloten is.

Om de wedstrijd door te kunnen laten gaan moeten de maatregelen in verband met het COVID-19 virus nog wel wat minder streng worden en teruggaan naar de situatie van enkele weken geleden. De organisatie hoopt dan ook dat dit het geval zal zijn. Als de maatregelen zo streng blijven als momenteel of mogelijk nog strenger worden voor 17 januari, dan kan de organisatie niet anders dan voor deze editie de handdoek in de ring gooien.

Mocht u met uw bedrijf in verband met de rechtstreekse tv-uitzending interesse hebben om reclame te voeren langs het parcours dan kunt u contact met ons opnemen via info@cyclocrossrucphen.nl

Let op!!!

Let op: onze organisatie heeft geconstateerd dat op de site van de KNWU onjuiste informatie staat vwb aanvangstijden van de wedstrijden komend weekend in Rucphen. In overleg met de KNWU delen wij mee dat u vwb de aanvangstijden van de wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap op 11 en 12 januari 2020, de aanvangstijden aan moet houden zoals die op de site van de organisatie  www.cyclocrossrucphen.nl staan vermeld.

Het adres van de permanence is:
Gemeentehuis Gemeente Rucphen
Binnentuin 1
4715 RW Rucphen

Nog maar een paar weken

Van alle kanten is te zien dat het parcours waar op 11 en 12 januari de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden worden verreden, er al heel strak bij ligt. Onze parcoursbouwers hebben met veel enthousiasme hard gewerkt en we liggen ruim op schema.
De ervaring leert wel dat de laatste dagen er toch nog veel werk gedaan moet worden. Maar we zien alles met vertrouwen tegemoet.
Dat we al zover zijn is ook te danken aan de medewerking van onze sponsoren zoals ESS Scaffolding die ons weer van prachtige bruggen voorziet, zoals de Krom en Gebr. Nouws die ons een stevige hand helpen als er zware materialen nodig zijn of gelost dan wel verplaatst moeten worden. En we hebben natuurlijk de Gator van Marijn van Dijk weer in bruikleen en dit jaar ook de Pitbull van Peecon / Klep. Wat is het geweldig dat we door zoveel mensen geholpen worden.
Onze partners zijn ook druk in de weer om de onderdelen die ze als onderdeel van hun sponsorovereenkomst geadopteerd hebben in te richten, zoals de Krom die dat bij de carrousel doet.

De organisatie wenst iedereen fijne kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. Iedereen kan een paar dagen van de rust genieten om er daarna weer met volle energie tegenaan te gaan om van het NK een geweldig evenement te maken.

Stichting Wielerpromotion Rucphen en SnowWorld Rucphen partner in verband met de organisatie van het NK

Tijdens de sponsorbijeenkomst op 27 november die plaats vond bij SnowWorld Rucphen, hebben de Stichting Wielerpromotion Rucphen en SnowWorld Rucphen BV een partnerovereenkomst getekend.

De CEO van SnowWorld, de heer Hubrechtsen en de voorzitter van de Stichting, Kees Kools spraken hun wederzijdse vertrouwen in elkaar uit en gaven aan met veel enthousiasme richting het Nederlands Kampioenschap toe te willen werken.

Kees Kools gaf aan erg blij te zijn met deze sponsorovereenkomst en hij sprak het vertrouwen uit in een langere samenwerking.

Nieuwsbrief december 2019

Beste sportvrienden,

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, of wellicht gemakkelijker gezegd,
het bestuur van de Cyclocross Rucphen, wil u graag op de hoogte houden van de voortgang
met betrekking tot de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden die op 11 en 12 januari
2020 in Rucphen zullen plaatsvinden.
Wij zullen dat doen door middel van een maandelijkse nieuwsbrief waarvan u thans het
derde exemplaar ontvangt.


Het parcours
De parcoursbouwers hebben in november alweer geweldig werk verricht. Een groot
gedeelte van het nieuwe parcours is al zichtbaar. Alles bij elkaar heeft de ploeg vrijwilligers
ruim 700 uur gewerkt. In het begin moest er gesnoeid en gemaaid worden en moest er
rommel opgeruimd worden. Daarna is er begonnen met uitzetten, palen plaatsen, touw
spannen en netten aanbrengen. Er zijn tot nu toe 1300 palen gezet, er is 9000 meter touw
gespannen en er zijn al 2700 meter netten gehangen waarvoor al 7500 tyraps zijn gebruikt.


Ondertussen zijn de eerste materialen voor de bouw van de bruggen ook al op locatie
afgeleverd.


Door het grote enthousiasme van de vrijwilligers en de goede opkomst lopen we een beetje
voor op de planning.
Maar niet alles loopt voorspoedig. Helaas hebben we ook te maken met vandalisme en
vinden mensen die willen gaan vissen in de vijver het blijkbaar normaal om paal en netten af
te breken en om de palen vervolgens als brandhout te gebruiken.


Sponsoren
Om het NK Veldrijden te kunnen organiseren heeft het bestuur van de Cyclocross Rucphen
de hulp van veel sponsoren nodig. Gelukkig zijn onze trouwe sponsoren bereid ons ook dit
jaar weer te helpen. Maar er zijn ook nieuwe sponsoren gevonden die hun bijdrage leveren.
Daardoor gaat het ons lukken om de beoogde financiële doelstelling te halen. Maar we zijn
er nog niet helemaal. Dus u helpt ons als u iemand bent of iemand vindt die ook bereid is om
ons op enigerlei manier financieel te ondersteunen. Op onze website treft u onze
sponsorbrochure aan.


Hebt u vragen hierover, stel ze dan via info@cyclocrossrucphen.nl of bel 06 37324057.
Op die manier maken we er met z’n allen een nog groter succes van.
Ook met het vinden van vrijwilligers om ons op 11 en 12 januari te helpen, gaan we vooruit.
Maar we komen nog vrijwilligers te kort. Dus als u de organisatie wilt helpen als vrijwilliger
of u kent een nieuwe vrijwilliger, neem dan contact op met Marcel van den Bergh,
administratief coördinator internationale cross Rucphen : Tel. 0165-342577 Mobiel 06-
55904522, E-mail\ marcelvdbergh@home.nl
De volgende nieuwsbrief zal over ongeveer een maand verschijnen. Wij hopen jullie dan
verder te informeren over de ontwikkelingen die komende maand plaats zullen vinden met
hopelijk ook en aantal nieuwigheidjes.
Rond de jaarwisseling hopen we met de voorbereidende werkzaamheden al ver gevorderd
te zijn.
Bestuur Cyclocross Rucphen

Parcours Rucphen flink op de schop voor NK Veldrijden

Door: Addo Sprangers   vrijdag 13 september 10:00 – 2019

RUCPHEN – Het vertrouwde parcours van de Cyclocross Rucphen wordt voor het NK Veldrijden in januari komend jaar flink aangepast. Dat meldt Stichting Wielerpromotion Rucphen die – in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) – de organisatie van het evenement op zich heeft genomen.

Mede op verzoek van de Gemeente Rucphen is het parcours ten opzichte van voorgaande edities behoorlijk aangepast. Zo wordt er nu ook gebruik gemaakt van de recent aangelegde multifunctionele sportaccommodatie MSA Binnentuin. Het parcours loopt om de nieuwe atletiekbaan heen door het binnengebied van de MSA dat als natuur ingericht zal gaan worden. Verder wordt een gedeelte van de aangelegde oefenwielerbaan benut voor onder andere de finishstraat. Vrijwilligers van de Stichting Wielerpromotion Rucphen hebben in het binnen gebied reeds een permanente trap aangelegd.

Afspraken

Het NK veldrijden vindt plaats op zaterdag 11 januari en zondag 12 januari 2020 in Rucphen. Stichting Wielerpromotion Rucphen en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) ondertekenden in april van dit jaar de overeenkomst voor het organiseren van het wielerevenement. Hierin zijn de wederzijdse afspraken vastgelegd welke ervoor moeten zorgen dat het NK Veldrijden straks vlekkeloos verloopt, zowel voor deelnemers als voor publiek.

Vertrouwen

De KNWU gaf al eerder te kennen daar alle vertrouwen in te hebben. Stichting Wielerpromotion Rucphen organiseert al jaren de Internationale Cyclocross Rucphen, welke dit jaar in januari voor de achtste keer plaatsvond. Omgekeerd ziet ook Stichting Wielerpromotion Rucphen ziet de organisatie van het NK Veldrijden met vertrouwen tegemoet. De grote groep vrijwilligers waarop zij een beroep op kan doen is vanwege haar werkzaamheden rond onder meer de Internationale Cyclocross Rucphen gepokt en gemazeld in het perfect laten verlopen van een groot wielerevenement.

Prominente rol

Voor die vrijwilligers is ook tijdens het NK Veldrijden weer een prominente rol weggelegd, weet het bestuur van Stichting Wielerpromotion Rucphen. “Wij hebben de organisatie van het NK toegewezen gekregen omdat we de afgelopen jaren aangetoond hebben een dergelijk evenement uitstekend te kunnen organiseren. Natuurlijk heeft ons bestuur daar veel werk voor verzet en natuurlijk hebben we veel steun van sponsoren daarbij gehad. Maar zonder de hulp van heel veel vrijwilligers zouden we de organisatie nooit rond gekregen hebben. En bij het NK is de hulp van veel vrijwilligers ook weer absoluut noodzakelijk. Niet alleen worden de wedstrijden op zaterdag én zondag verreden, ook is het NK voor wat betreft de organisatie aanzienlijk groter dan een normale editie van de Cyclocross. Om onze vrijwilligers zo goed mogelijk bij de voorbereiding van de NK te betrekken hebben we al een tweetal bijeenkomsten gehouden met onze vrijwilligers”.

Trots

Kees Kools, voorzitter van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, noemt het mogen organiseren van het NK Veldrijden ‘een beloning voor ons en de vrijwilligers voor de inzet de laatste jaren’. Hij meldt dat alle vrijwilligers er trots op zijn een bijdrage te mogen leveren aan het evenement. “Zij zullen zich absoluut voor de volle honderd procent inzetten om van de Nederlandse Kampioenschappen een succes te maken”, aldus Kools. Gemeente Rucphen is trots dat het NK Veldrijden binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden. Volgens sportwethouder Martien de Bruijn benadrukt het nogmaals de naam van Rucphen als wielergemeente in West-Brabant.

Vrijwilligers

Interesse om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan de organisatie van het NK Veldrijden in Rucphen? Neem dan contact op met coördinator Marcel van den Bergh, via tel. (0165) 342577 of 06-55904522 of via e-mail marcelvdbergh@home.nl

Bron: Internetbode Addo Sprangers vrijdag 13 september 2019