Bestuur

  • Camiel van den Bergh

Camiel is medeontwerper van het parcours, hij coördineert de inhuur van de faciliterende voorzieningen en houdt zich ook bezig met het contracteren van renners en rensters.

  • William van Peer

William is secretaris en penningmeester en onderhoudt de contacten met KNWU, UCI en met de deelnemers. Hij zorgt voor de deelnemerslijsten en rugnummers en is mede bezig met de contractering van de renners en rensters die startgeld ontvangen vanwege hun positie op de wereldranglijst.

  • Richard van Rooij

Richard is mede verantwoordelijk voor het parcours en coördineert het hele team vrijwilligers dat het parcours aanlegt met alle bijbehorende voorzieningen.