Parcours verkennen

Op woensdag 28 juli hebben we samen met Flanders Classics het parcours voor onze Wereldbekerwedstrijd helemaal doorgenomen en verkend.

Hierbij waren aanwezig de leden van onze parcourscommissie en een vertegenwoordiger van Flanders Classics. Besproken is de hele opbouw van het parcours vwb aan te brengen obstakels, technische onderdelen, niveauverschillen en rechte stukken waarbij ook al zoveel mogelijk rekening gehouden is met de rechtstreekse TV-uitzending.

De doelstelling is om op zaterdag 18 december een parcours te hebben dat zowel voor de bezoeker als voor de tv-kijker aantrekkelijk is om te volgen.
Het totaal moet natuurlijk voldoen aan de eisen die de organisatie van de Wereldbeker daaraan stelt.

Wereldbeker in Rucphen

De Stichting Wielerpromotion Rucphen heeft op 12 juli van de UCI te horen gekregen dat ze op 18 december a.s. een wedstrijd voor de wereldbeker cyclocross mag organiseren. Een verrassend bericht wellicht voor veel sportliefhebbers omdat de Cyclocross Rucphen eerder dit jaar aangegeven heeft grote problemen te ondervinden bij het vinden van een geschikte datum voor haar jaarlijkse internationale cyclocross. Door een overvolle wedstrijdagenda, door de wedstrijden om de wereldbeker en allerlei andere klassementswedstrijden, viel de aanvankelijk geplande datum van 22 januari 2022 samen met een klassementswedstrijd in België. Het gevolg daarvan zou zijn dat het voor de Cyclocross Rucphen nagenoeg onmogelijk zou worden om deelnemers van naam aan de start te krijgen en dat is toch één van de doelstellingen van Rucphen om een aantrekkelijke cyclocross te krijgen voor zowel sponsoren als voor publiek.

De Cyclocross Rucphen had voor zichzelf al besloten om de datum van de cross naar begin februari te verschuiven, net na de wereldkampioenschappen. Enige weken geleden werd Rucphen evenwel benaderd door Flanders Classic, de organisator van de wereldbekerwedstrijden, met de vraag of ze in staat en bereid waren om een wedstrijd voor de wereldbeker te organiseren. Kees Kools, voorzitter van de Cyclocross geeft aan dat hij met zijn mensen er heel goed over heeft nagedacht en toen besloten heeft zich inderdaad kandidaat te stellen. Als je een kans krijgt moet je die pakken, toch zeker als je eerst hebt zitten klagen, en dit is een uitgelezen kans om de Cyclocross Rucphen en de gemeente Rucphen nog eens goed op de kaart te zetten, geeft hij aan.

Rucphen is erg blij en trots met de toegewezen wedstrijd en zal er alles aan gaan doen samen met de vele vrijwilligers om van de wereldbeker een groot sportief succes te gaan maken. Noteer alvast de datum van 18 december in uw agenda. De wedstrijden voor de dames elite en heren elite zullen ook rechtstreeks op TV worden uitgezonden maar niets gaat boven de echte beleving in het veld.

Internationale Cyclocross Rucphen gaat in 2021 niet door

De Internationale Cyclocrosswedstrijd Rucphen gaat in 2021 definitief niet door omdat ook 3 februari als nieuwe datum niet haalbaar blijkt.

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen heeft met pijn in het hart moeten besluiten dat het organiseren van de internationale Cyclocross deze winter niet meer haalbaar is. De cross die aanvankelijk gepland stond op 17 januari en die al uitgesteld was tot 3 februari, kan helaas op die dag ook geen doorgang vinden. Doordat de landelijke lockdown is verlengd tot 9 februari en de daarop afgestemde regelgeving dus ook niet eerder dan 9 februari zal worden verruimd, is het organiseren van deze wedstrijd binnen de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 niet mogelijk.

Dit ondanks dat de voorbereidingen van de cross al in een vergevorderd stadium zijn en ook de aanleg van het parcours al nagenoeg gereed is, De organisatie heeft met steun van KNWU, NOC/NSF, sponsoren, veel vrijwilligers en de gemeente Rucphen er alles aan gedaan om de wedstrijd doorgang te kunnen laten vinden. Helaas is dat dus op korte termijn niet mogelijk. De organisatie had al eerder voor zichzelf als uiterste datum 3 februari gesteld. Dus nu die datum niet kan houdt het op.

De organisatie vindt het niet doorgaan erg jammer en ook sneu voor de vrijwilligers die al zoveel uren in touw geweest zijn en die ook nu weer het al opgebouwde parcours af moeten breken. Het ligt voor in de mond om te zeggen:” waarom kan zo’n wedstrijd nou niet, we hebben toch overal rekening mee gehouden”, maar de organisatie beseft dat alles wat rondom COVID-19 speelt en de problemen die daaruit voortkomen voor zoveel mensen en bedrijven toch van een andere orde zijn dan het wel of niet kunnen organiseren van een cyclocrosswedstrijd.

Het bestuur zal de komende tijd een en ander netjes afwerken richting sponsoren en andere partijen en gaat dan weer aan de slag met de voorbereidingen van de editie 2022. Het bestuur is iedereen erg dankbaar voor de getoonde steun wat toch ook weer veel vertrouwen geeft voor de toekomst.

Kees Kools, voorzitter
12 januari 2021

Persbericht

De Internationale Cyclocrosswedstrijd Rucphen gaat op 17 januari niet door maar de organisatie richt zich met alle energie op 3 februari als nieuwe datum.

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen heeft besloten dat de Internationale Cyclocross Rucphen, die gepland stond op 17 januari 2021, op die dag geen doorgang zal vinden. Hoewel de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium zijn en ook de aanleg van het parcours al nagenoeg gereed is, maakt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en de daarop gebaseerde Ministeriële regeling het doorgaan van de wedstrijd op die dag onmogelijk. De organisatie heeft met steun van KNWU, NOC/NSF, sponsoren en de gemeente Rucphen er alles aan gedaan om de wedstrijd doorgang te kunnen laten vinden. Wedstrijden voor topsporters die actief zijn in Cyclocross, worden in de wet echter niet als uitzonderingssituatie genoemd.

De organisatie is van mening dat het geen zin heeft dit ter discussie te stellen, ook al omdat het aantal besmettingen, ook in de gemeente Rucphen, alleen nog maar toeneemt. Algemene gezondheid gaat altijd boven een sportief gebeuren. De organisatie blijft strijdbaar om toch een wedstrijd te kunnen organiseren.

Er is naar een alternatieve datum gezocht, wat later in het veldritseizoen. Dat is woensdag 3 februari geworden. De organisatie hoopt dat het tegen die tijd beter gaat met de Corona besmettingen en dat dit ertoe leidt dat de regelingen wat versoepeld worden, zodat de wedstrijd gewoon door kan gaan.

Kees Kools, voorzitter
23 december 2020

De Cyclocross Rucphen bereidt een speciale editie van de jaarlijkse cyclocross voor

De Stichting Wielerpromotion Rucphen is de voorbereidingen gestart om op zondag 17 januari a.s. haar jaarlijkse internationale cyclocross te houden. Door de hele COVID-19 pandemie is het onmogelijk de wedstrijd in de normale opzet door te laten gaan. De Cyclocross Rucphen heeft er daarom voor gekozen om een wedstrijd te organiseren zonder publiek die rechtstreeks uitgezonden zal worden op Eurosport. De Cyclocross Rucphen vindt continuïteit heel belangrijk en wil na de erg geslaagde Nederlandse Kampioenschappen op 11 en 12 januari van dit jaar de positieve sfeer vasthouden.

Het breed toegankelijk maken voor het publiek is altijd erg belangrijk. Dat dit nu in deze tijd niet kan, wil de organisatie goedmaken door de rechtstreekse TV uitzending. Het programma is ook veel beperkter dan voorgaande jaren. Er worden alleen wedstrijden georganiseerd voor Heren Elite/beloften en dames Elite/beloften. Het parcours wordt volledig ingericht binnen de hekken van de Multifunctionele Sportaccomodatie van de gemeente Rucphen aan de Baanvelden, waardoor het terrein meteen ook volledig afgesloten is.

Om de wedstrijd door te kunnen laten gaan moeten de maatregelen in verband met het COVID-19 virus nog wel wat minder streng worden en teruggaan naar de situatie van enkele weken geleden. De organisatie hoopt dan ook dat dit het geval zal zijn. Als de maatregelen zo streng blijven als momenteel of mogelijk nog strenger worden voor 17 januari, dan kan de organisatie niet anders dan voor deze editie de handdoek in de ring gooien.

Mocht u met uw bedrijf in verband met de rechtstreekse tv-uitzending interesse hebben om reclame te voeren langs het parcours dan kunt u contact met ons opnemen via info@cyclocrossrucphen.nl

Let op!!!

Let op: onze organisatie heeft geconstateerd dat op de site van de KNWU onjuiste informatie staat vwb aanvangstijden van de wedstrijden komend weekend in Rucphen. In overleg met de KNWU delen wij mee dat u vwb de aanvangstijden van de wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap op 11 en 12 januari 2020, de aanvangstijden aan moet houden zoals die op de site van de organisatie  www.cyclocrossrucphen.nl staan vermeld.

Het adres van de permanence is:
Gemeentehuis Gemeente Rucphen
Binnentuin 1
4715 RW Rucphen

Nog maar een paar weken

Van alle kanten is te zien dat het parcours waar op 11 en 12 januari de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden worden verreden, er al heel strak bij ligt. Onze parcoursbouwers hebben met veel enthousiasme hard gewerkt en we liggen ruim op schema.
De ervaring leert wel dat de laatste dagen er toch nog veel werk gedaan moet worden. Maar we zien alles met vertrouwen tegemoet.
Dat we al zover zijn is ook te danken aan de medewerking van onze sponsoren zoals ESS Scaffolding die ons weer van prachtige bruggen voorziet, zoals de Krom en Gebr. Nouws die ons een stevige hand helpen als er zware materialen nodig zijn of gelost dan wel verplaatst moeten worden. En we hebben natuurlijk de Gator van Marijn van Dijk weer in bruikleen en dit jaar ook de Pitbull van Peecon / Klep. Wat is het geweldig dat we door zoveel mensen geholpen worden.
Onze partners zijn ook druk in de weer om de onderdelen die ze als onderdeel van hun sponsorovereenkomst geadopteerd hebben in te richten, zoals de Krom die dat bij de carrousel doet.

De organisatie wenst iedereen fijne kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. Iedereen kan een paar dagen van de rust genieten om er daarna weer met volle energie tegenaan te gaan om van het NK een geweldig evenement te maken.

Stichting Wielerpromotion Rucphen en SnowWorld Rucphen partner in verband met de organisatie van het NK

Tijdens de sponsorbijeenkomst op 27 november die plaats vond bij SnowWorld Rucphen, hebben de Stichting Wielerpromotion Rucphen en SnowWorld Rucphen BV een partnerovereenkomst getekend.

De CEO van SnowWorld, de heer Hubrechtsen en de voorzitter van de Stichting, Kees Kools spraken hun wederzijdse vertrouwen in elkaar uit en gaven aan met veel enthousiasme richting het Nederlands Kampioenschap toe te willen werken.

Kees Kools gaf aan erg blij te zijn met deze sponsorovereenkomst en hij sprak het vertrouwen uit in een langere samenwerking.