Pers

Aanmelding Nederlandse pers

Fotografen, journalisten, radio- en TV-ploegen die aanwezig willen zijn tijdens de cyclocross Rucphen kunnen inschrijven door middel van het formulier dat als bijlage is opgenomen. Enkel nationale perskaarten (voor Nederland NSP en voor België Sportspress.be), of AIPS en AIJC-kaarten worden aanvaard. Andere aanvragen zullen geweigerd worden.

Accreditation English press

Press-photographers, cameramen, reporters, radio en television crews who want to attend the cyclocross Rucphen will have to enrol by using the enclosed form.. Only national presscards (for Holland NSP and for Belgium Sportspress.be), or AIPS and AIJC-cards will be accepted All other applications will be rejected

Accréditation presse Française

Les photographes, les journalistes ainsi que les équipes de la radio et de la télévision qui veulent être présents au cyclocross Rucphen, doivent être inscrits avec le formulaire ci-joint. Seuls carte de presse nationale (pour les Pays-Bas NSP et la Belgique Sportspress.be) ou AIPS et AIJC les cartes sont acceptées. D’autres applications seront rejetées

Aanmeldformulier / Registration form / Formulaire d’inscription

Secretariaat / Accreditations office / Secretariat:

Perszaal / Press meeting Room / Salle de presse:

info@cyclocrossrucphen.nl