Nieuwe namen toegevoegd aan de startlijst

Zowel bij de heren elite als bij de dames elite zijn weer enkele bekende namen toegevoegd aan de deelnemerslijst. Bij de dames komen onder meer aan de start de Amerikaanse Elle Anderson en de Belgische Karin Verhestraeten. Bij de heren zijn o.a aan de deelnemerslijst toegevoegd; Jim Aernouts, Vincent Bastaens en Dieter Vanthourenhout.

Sponsoren leveren actief een bijdrage aan de organisatie

De Cyclocross Rucphen heeft ook sponsoren die een actieve rol spelen bij het tot stand brengen van het evenement.
Zo zal TechnoTrafficControl uit Etten-Leur tijdens het evenement verkeersregelaars leveren die het verkeer van- en naar de wedstrijd, in combinatie met het doorgaande verkeer op een professionele wijze zullen regelen.

TechnoTrafficControl maakt het samen met TechnoSelect ook mogelijk om Helen Wyman bij de dames elite aan de start te brengen.
Afgelopen vrijdag 22 december waren medewerkers van de Krom Bestratingen uit Etten-Leur al vroeg in de weer om onze vrijwilligers te helpen.  Er moest grondverzet plaatsvinden en Johan en Martijn de Krom zorgden ervoor dat de werkzaamheden snel en professioneel uitgevoerd konden worden en dat het parcours er weer enkele hindernissen bij heeft.

Cyclocross Rucphen legt eerste renners vast

De organisatie van de Cyclocross Rucphen heeft de eerste renners en rensters vastgelegd voor de 7-de editie op zaterdag 27 januari 2018.
Bij de dames elite hebben Helen Wyman, 2 jaar geleden winnares in Rucphen en negenvoudig Brits kampioene en de Belgische Loes Sels zich verbonden.
Bij de heren elite zijn de eerste renners die getekend hebben de regionale renners Stan Godrie en Sieben Wouters. De start van beiden wordt mogelijk gemaakt door cateraar De Bolle Buiken. Verder heeft ook David van der Poel aangekondigd weer naar Rucphen te zullen komen.

Cyclocross Rucphen zet zich in voor goed doel

De Cyclocross Rucphen zal zich tijdens het evenement op 27 januari 2018 naast het organiseren van de cyclocross wedstrijden ook nog inspannen om geld in te zamelen voor een goed doel. Het goede doel is de Ronald Moerings Foundation. Ronald Moerings; eigenaar van R.Moerings BV waterplantenkwekerij kwam eind 2015 jammerlijk om het leven bij een verkeersongeluk.
Ronald was voor de Cyclocross Rucphen een belangrijke sponsor die door zijn enthousiasme andere bedrijven wist te motiveren om ook sponsor te worden. Zijn enthousiasme was ook voor de organisatie van de Cyclocross zelf erg inspirerend.

In 2014 is Ronald gestart met het inzamelen van geld voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation die zich inzet om onderzoek te bekostigen door het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in de strijd tegen kanker. Hij vond een aantal bedrijven bereid met hem mee te doen en na zijn overlijden is deze groep bedrijven omgedoopt tot Ronald Moerings Foundation.
Om de inspiratie die Ronald de Cyclocross Rucphen gaf niet te vergeten, is voor dit goede doel gekozen.
De Cyclocross Rucphen hoopt tijdens het evenement bedrijven te interesseren om lid te worden van de Ronald Moerings Foundation maar men hoopt daarnaast geld in te kunnen zamelen wat ten goede zal komen van de Foundation.

Cateraar De Bolle Buiken BV wordt partner van Cyclocross Rucphen.

Cateraar De Bolle Buiken uit Wernhout en de Cyclocross Rucphen hebben besloten voor de komende 4 jaar een partnership overeenkomst af te sluiten.

De Bolle Buiken hebben de afgelopen 4 jaar al de catering verzorgd tijdens de Cyclocross Rucphen die door de Stichting Wielerpromotion Rucphen wordt georganiseerd. Zowel de Bolle Buiken als de Cyclocross hebben de afgelopen jaren flinke stappen in een verdere ontwikkeling gezet. Dat de Bolle Buiken nu partner wordt van de Cyclocross, toont volgens Kees Kools, voorzitter van de Stichting Wielerpromotion Rucphen aan dat beide partijen een absoluut vertrouwen in elkaar hebben en bereid zijn samen het evenement naar een nog hoger niveau te tillen. De eigenaren van de Bolle Buiken, Kees en Arian Oostvogels, beamen dit. De overeenkomst was al gesloten voordat bekend werd dat de Cyclocross Rucphen over 3 jaar de Nederlands Kampioenschappen mag organiseren. Maar dit feit vormt voor beide partijen nog eens een extra uitdaging.

De Cyclocross Rucphen ziet in de Bolle Buiken de geschikte partij om sponsoren met hun gasten een topdag te bezorgen. De organisatie kan niet zonder die sponsoren om het evenement mogelijk te maken en daarom is de hele entourage die de sponsoren geboden wordt zo belangrijk.

De Bolle Buiken ziet het evenement als een prima gelegenheid om de speciale gasten te laten zien waartoe men in staat is en men benut daarom het evenement ook om het zakelijke netwerk uit te kunnen breiden.
Als onderdeel van de overeenkomst is afgesproken dat de Bolle Buiken enkele regionale renners aan de start brengt.

Voor het eerst G-renners aan de start tijdens Cyclocross Rucphen 2018

De opzet van ons evenement blijft in 2018 in grote lijnen ongewijzigd. We hebben er wel voor gekozen om de zondag, waarop wedstrijden voor jeugd en recreanten werden gehouden, te laten vervallen. Om onze maatschappelijke betrokkenheid toch kenbaar te maken, hebben we in het wedstrijdprogramma op zaterdag een wedstrijd voor G-renners opgenomen, mensen met een lichte tot zwaardere verstandelijke beperking.
De gehandicaptensport verdient een vaste plaats op het programma van alle sportevenementen.

Iedereen die deel wil nemen aan deze wedstrijd kan zichzelf, of met behulp van een begeleider, inschrijven via de website van de KNWU of via de mail van de cyclocross; info@cyclocrossrucphen.nl

De wedstrijd voor de G renners gaat op zaterdag 27 januari 2018 van start om 12.00 uur en er zal ongeveer 30 minuten gefietst worden. Voor de G renners rijden de junioren en nieuwelingen en na de G renners starten de elite dames.

Het volledige programma is te vinden elders op onze website.

Werkzaamheden gestart

De werkzaamheden voor het in gereedheid brengen van het parcours voor de Cyclocross Rucphen 2018 zijn gestart. Afgelopen maanden is het parcours voor de cyclocross 2018 uitgetekend door Piet en Camiel van de Bergh.

Op 10 november j.l. is er daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden in het veld en is het gebied rondom de vijver gemaaid. Vanaf maandag 15 november is de groep vrijwilligers van de Cyclocross dagelijks aan het werk om ervoor te zorgen dat op zaterdag 27 januari a.s. het parcours er keurig netjes bij ligt.

Er wordt gewerkt volgens een draaiboek dat door Piet van den Bergh de afgelopen jaren is opgesteld en waarin per dag is opgenomen welke activiteiten er verricht moeten worden. Als ten gevolge van het weer er echt niet gewerkt kan worden, wordt meteen besproken hoe de verloren tijd in te halen om er op die manier zeker van te zijn dat het parcours op tijd klaar is.
Maar het moet wel erg slecht weer zijn om de vrijwilligers binnen te houden.

De Cyclocross Rucphen mag het NK Veldrijden 2019-2020 organiseren

De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) heeft de Stichting Wielerpromotion Rucphen (Cyclocross Rucphen) meegedeeld dat ze op advies van de Commissie Offroad besloten heeft de Stichting de organisatie van het Nederlands kampioenschap veldrijden 2019/2020 toe te wijzen.

De Cyclocross Rucphen organiseert op zaterdag 27 januari a.s. voor de zevende keer een internationale wielerveldrit in Rucphen (de Grote Prijs MJ Oomengroep).

De afgelopen edities heeft de Cyclocross Rucphen de nodige ervaring opgedaan in het organiseren van dit evenement en men kreeg van KNWU en UCI een goede waardering voor de wijze waarop de organisatie plaats vond.

Om een volgende stap in de ontwikkeling van het evenement te kunnen zetten, heeft het bestuur van de Cyclocross Rucphen besloten zich kandidaat te stellen voor de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen 2019/2020.

Kees Kools, voorzitter van de Stichting die de cyclocross organiseert, geeft namens het bestuur aan erg blij te zijn met de toewijzing door de KNWU. Het betekent voor ons een extra stimulans om door te gaan en te proberen ons te blijven verbeteren om in 2019/2020 het NK tot een groot succes te maken.
De toewijzing is ook een blijk van waardering voor alle inzet van heel veel vrijwilligers de afgelopen edities.

Het NK vindt op zaterdag en zondag plaats. De exacte datum is nog niet bekend want die wordt bepaald door de UCI. In alle landen vinden namelijk de nationale kampioenschappen in hetzelfde weekend plaats en de UCI geeft dat weekend een plaats op de internationale agenda.

Ook wethouder René Lazeroms is erg in zijn nopjes met de toewijzing van het NK omdat daarmee Rucphen als wielergemeente nog eens nadrukkelijk op de kaart gezet wordt en omdat het belang van West-Brabant op het gebied van de wielersport nog eens extra wordt benadrukt.

De locatie waarop het wielerevenement georganiseerd wordt maakt onderdeel uit van de plannen voor de Binnentuin die in een ver gevorderd stadium van voorbereiding zijn.

Hoe het parcours er in 2019/2020 definitief uit zal gaan zien is nog niet bekend omdat er op dat moment al onderdelen van de plannen voor de Binnentuin in uitvoering, dan wel gerealiseerd zullen/kunnen zijn. Bij de uitvoering van de plannen zal steeds rekening gehouden worden met de belangen van de Cyclocross Rucphen.

Al bij de komende editie wordt het parcours ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd. De eerste voorbereidende werkzaamheden door de vrijwilligers, om het parcours in gereedheid te brengen, zijn ondertussen voorzichtig gestart.