Nog maar een paar weken

Van alle kanten is te zien dat het parcours waar op 11 en 12 januari de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden worden verreden, er al heel strak bij ligt. Onze parcoursbouwers hebben met veel enthousiasme hard gewerkt en we liggen ruim op schema.
De ervaring leert wel dat de laatste dagen er toch nog veel werk gedaan moet worden. Maar we zien alles met vertrouwen tegemoet.
Dat we al zover zijn is ook te danken aan de medewerking van onze sponsoren zoals ESS Scaffolding die ons weer van prachtige bruggen voorziet, zoals de Krom en Gebr. Nouws die ons een stevige hand helpen als er zware materialen nodig zijn of gelost dan wel verplaatst moeten worden. En we hebben natuurlijk de Gator van Marijn van Dijk weer in bruikleen en dit jaar ook de Pitbull van Peecon / Klep. Wat is het geweldig dat we door zoveel mensen geholpen worden.
Onze partners zijn ook druk in de weer om de onderdelen die ze als onderdeel van hun sponsorovereenkomst geadopteerd hebben in te richten, zoals de Krom die dat bij de carrousel doet.

De organisatie wenst iedereen fijne kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. Iedereen kan een paar dagen van de rust genieten om er daarna weer met volle energie tegenaan te gaan om van het NK een geweldig evenement te maken.

Stichting Wielerpromotion Rucphen en SnowWorld Rucphen partner in verband met de organisatie van het NK

Tijdens de sponsorbijeenkomst op 27 november die plaats vond bij SnowWorld Rucphen, hebben de Stichting Wielerpromotion Rucphen en SnowWorld Rucphen BV een partnerovereenkomst getekend.

De CEO van SnowWorld, de heer Hubrechtsen en de voorzitter van de Stichting, Kees Kools spraken hun wederzijdse vertrouwen in elkaar uit en gaven aan met veel enthousiasme richting het Nederlands Kampioenschap toe te willen werken.

Kees Kools gaf aan erg blij te zijn met deze sponsorovereenkomst en hij sprak het vertrouwen uit in een langere samenwerking.

Nieuwsbrief december 2019

Beste sportvrienden,

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, of wellicht gemakkelijker gezegd,
het bestuur van de Cyclocross Rucphen, wil u graag op de hoogte houden van de voortgang
met betrekking tot de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden die op 11 en 12 januari
2020 in Rucphen zullen plaatsvinden.
Wij zullen dat doen door middel van een maandelijkse nieuwsbrief waarvan u thans het
derde exemplaar ontvangt.


Het parcours
De parcoursbouwers hebben in november alweer geweldig werk verricht. Een groot
gedeelte van het nieuwe parcours is al zichtbaar. Alles bij elkaar heeft de ploeg vrijwilligers
ruim 700 uur gewerkt. In het begin moest er gesnoeid en gemaaid worden en moest er
rommel opgeruimd worden. Daarna is er begonnen met uitzetten, palen plaatsen, touw
spannen en netten aanbrengen. Er zijn tot nu toe 1300 palen gezet, er is 9000 meter touw
gespannen en er zijn al 2700 meter netten gehangen waarvoor al 7500 tyraps zijn gebruikt.


Ondertussen zijn de eerste materialen voor de bouw van de bruggen ook al op locatie
afgeleverd.


Door het grote enthousiasme van de vrijwilligers en de goede opkomst lopen we een beetje
voor op de planning.
Maar niet alles loopt voorspoedig. Helaas hebben we ook te maken met vandalisme en
vinden mensen die willen gaan vissen in de vijver het blijkbaar normaal om paal en netten af
te breken en om de palen vervolgens als brandhout te gebruiken.


Sponsoren
Om het NK Veldrijden te kunnen organiseren heeft het bestuur van de Cyclocross Rucphen
de hulp van veel sponsoren nodig. Gelukkig zijn onze trouwe sponsoren bereid ons ook dit
jaar weer te helpen. Maar er zijn ook nieuwe sponsoren gevonden die hun bijdrage leveren.
Daardoor gaat het ons lukken om de beoogde financiële doelstelling te halen. Maar we zijn
er nog niet helemaal. Dus u helpt ons als u iemand bent of iemand vindt die ook bereid is om
ons op enigerlei manier financieel te ondersteunen. Op onze website treft u onze
sponsorbrochure aan.


Hebt u vragen hierover, stel ze dan via info@cyclocrossrucphen.nl of bel 06 37324057.
Op die manier maken we er met z’n allen een nog groter succes van.
Ook met het vinden van vrijwilligers om ons op 11 en 12 januari te helpen, gaan we vooruit.
Maar we komen nog vrijwilligers te kort. Dus als u de organisatie wilt helpen als vrijwilliger
of u kent een nieuwe vrijwilliger, neem dan contact op met Marcel van den Bergh,
administratief coördinator internationale cross Rucphen : Tel. 0165-342577 Mobiel 06-
55904522, E-mail\ marcelvdbergh@home.nl
De volgende nieuwsbrief zal over ongeveer een maand verschijnen. Wij hopen jullie dan
verder te informeren over de ontwikkelingen die komende maand plaats zullen vinden met
hopelijk ook en aantal nieuwigheidjes.
Rond de jaarwisseling hopen we met de voorbereidende werkzaamheden al ver gevorderd
te zijn.
Bestuur Cyclocross Rucphen