Nieuwsbrief december 2019

Beste sportvrienden,

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, of wellicht gemakkelijker gezegd,
het bestuur van de Cyclocross Rucphen, wil u graag op de hoogte houden van de voortgang
met betrekking tot de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden die op 11 en 12 januari
2020 in Rucphen zullen plaatsvinden.
Wij zullen dat doen door middel van een maandelijkse nieuwsbrief waarvan u thans het
derde exemplaar ontvangt.


Het parcours
De parcoursbouwers hebben in november alweer geweldig werk verricht. Een groot
gedeelte van het nieuwe parcours is al zichtbaar. Alles bij elkaar heeft de ploeg vrijwilligers
ruim 700 uur gewerkt. In het begin moest er gesnoeid en gemaaid worden en moest er
rommel opgeruimd worden. Daarna is er begonnen met uitzetten, palen plaatsen, touw
spannen en netten aanbrengen. Er zijn tot nu toe 1300 palen gezet, er is 9000 meter touw
gespannen en er zijn al 2700 meter netten gehangen waarvoor al 7500 tyraps zijn gebruikt.


Ondertussen zijn de eerste materialen voor de bouw van de bruggen ook al op locatie
afgeleverd.


Door het grote enthousiasme van de vrijwilligers en de goede opkomst lopen we een beetje
voor op de planning.
Maar niet alles loopt voorspoedig. Helaas hebben we ook te maken met vandalisme en
vinden mensen die willen gaan vissen in de vijver het blijkbaar normaal om paal en netten af
te breken en om de palen vervolgens als brandhout te gebruiken.


Sponsoren
Om het NK Veldrijden te kunnen organiseren heeft het bestuur van de Cyclocross Rucphen
de hulp van veel sponsoren nodig. Gelukkig zijn onze trouwe sponsoren bereid ons ook dit
jaar weer te helpen. Maar er zijn ook nieuwe sponsoren gevonden die hun bijdrage leveren.
Daardoor gaat het ons lukken om de beoogde financiële doelstelling te halen. Maar we zijn
er nog niet helemaal. Dus u helpt ons als u iemand bent of iemand vindt die ook bereid is om
ons op enigerlei manier financieel te ondersteunen. Op onze website treft u onze
sponsorbrochure aan.


Hebt u vragen hierover, stel ze dan via info@cyclocrossrucphen.nl of bel 06 37324057.
Op die manier maken we er met z’n allen een nog groter succes van.
Ook met het vinden van vrijwilligers om ons op 11 en 12 januari te helpen, gaan we vooruit.
Maar we komen nog vrijwilligers te kort. Dus als u de organisatie wilt helpen als vrijwilliger
of u kent een nieuwe vrijwilliger, neem dan contact op met Marcel van den Bergh,
administratief coördinator internationale cross Rucphen : Tel. 0165-342577 Mobiel 06-
55904522, E-mail\ marcelvdbergh@home.nl
De volgende nieuwsbrief zal over ongeveer een maand verschijnen. Wij hopen jullie dan
verder te informeren over de ontwikkelingen die komende maand plaats zullen vinden met
hopelijk ook en aantal nieuwigheidjes.
Rond de jaarwisseling hopen we met de voorbereidende werkzaamheden al ver gevorderd
te zijn.
Bestuur Cyclocross Rucphen

Parcours Rucphen flink op de schop voor NK Veldrijden

Door: Addo Sprangers   vrijdag 13 september 10:00 – 2019

RUCPHEN – Het vertrouwde parcours van de Cyclocross Rucphen wordt voor het NK Veldrijden in januari komend jaar flink aangepast. Dat meldt Stichting Wielerpromotion Rucphen die – in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) – de organisatie van het evenement op zich heeft genomen.

Mede op verzoek van de Gemeente Rucphen is het parcours ten opzichte van voorgaande edities behoorlijk aangepast. Zo wordt er nu ook gebruik gemaakt van de recent aangelegde multifunctionele sportaccommodatie MSA Binnentuin. Het parcours loopt om de nieuwe atletiekbaan heen door het binnengebied van de MSA dat als natuur ingericht zal gaan worden. Verder wordt een gedeelte van de aangelegde oefenwielerbaan benut voor onder andere de finishstraat. Vrijwilligers van de Stichting Wielerpromotion Rucphen hebben in het binnen gebied reeds een permanente trap aangelegd.

Afspraken

Het NK veldrijden vindt plaats op zaterdag 11 januari en zondag 12 januari 2020 in Rucphen. Stichting Wielerpromotion Rucphen en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) ondertekenden in april van dit jaar de overeenkomst voor het organiseren van het wielerevenement. Hierin zijn de wederzijdse afspraken vastgelegd welke ervoor moeten zorgen dat het NK Veldrijden straks vlekkeloos verloopt, zowel voor deelnemers als voor publiek.

Vertrouwen

De KNWU gaf al eerder te kennen daar alle vertrouwen in te hebben. Stichting Wielerpromotion Rucphen organiseert al jaren de Internationale Cyclocross Rucphen, welke dit jaar in januari voor de achtste keer plaatsvond. Omgekeerd ziet ook Stichting Wielerpromotion Rucphen ziet de organisatie van het NK Veldrijden met vertrouwen tegemoet. De grote groep vrijwilligers waarop zij een beroep op kan doen is vanwege haar werkzaamheden rond onder meer de Internationale Cyclocross Rucphen gepokt en gemazeld in het perfect laten verlopen van een groot wielerevenement.

Prominente rol

Voor die vrijwilligers is ook tijdens het NK Veldrijden weer een prominente rol weggelegd, weet het bestuur van Stichting Wielerpromotion Rucphen. “Wij hebben de organisatie van het NK toegewezen gekregen omdat we de afgelopen jaren aangetoond hebben een dergelijk evenement uitstekend te kunnen organiseren. Natuurlijk heeft ons bestuur daar veel werk voor verzet en natuurlijk hebben we veel steun van sponsoren daarbij gehad. Maar zonder de hulp van heel veel vrijwilligers zouden we de organisatie nooit rond gekregen hebben. En bij het NK is de hulp van veel vrijwilligers ook weer absoluut noodzakelijk. Niet alleen worden de wedstrijden op zaterdag én zondag verreden, ook is het NK voor wat betreft de organisatie aanzienlijk groter dan een normale editie van de Cyclocross. Om onze vrijwilligers zo goed mogelijk bij de voorbereiding van de NK te betrekken hebben we al een tweetal bijeenkomsten gehouden met onze vrijwilligers”.

Trots

Kees Kools, voorzitter van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, noemt het mogen organiseren van het NK Veldrijden ‘een beloning voor ons en de vrijwilligers voor de inzet de laatste jaren’. Hij meldt dat alle vrijwilligers er trots op zijn een bijdrage te mogen leveren aan het evenement. “Zij zullen zich absoluut voor de volle honderd procent inzetten om van de Nederlandse Kampioenschappen een succes te maken”, aldus Kools. Gemeente Rucphen is trots dat het NK Veldrijden binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden. Volgens sportwethouder Martien de Bruijn benadrukt het nogmaals de naam van Rucphen als wielergemeente in West-Brabant.

Vrijwilligers

Interesse om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan de organisatie van het NK Veldrijden in Rucphen? Neem dan contact op met coördinator Marcel van den Bergh, via tel. (0165) 342577 of 06-55904522 of via e-mail marcelvdbergh@home.nl

Bron: Internetbode Addo Sprangers vrijdag 13 september 2019

Nieuwsbrief augustus 2019

Beste sportvrienden,

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, of wellicht gemakkelijker gezegd,
het bestuur van de Cyclocross Rucphen, heeft besloten u vanaf nu tot en met januari 2020
regelmatig op de hoogte te stellen van de voortgang met betrekking tot de Nederlandse
Kampioenschappen Veldrijden die op 11 en 12 januari 2020 in Rucphen zullen plaatsvinden.
Wij zullen dat doen door middel van een maandelijkse nieuwsbrief waarvan u thans het
eerste exemplaar ontvangt.
Het parcours
Mede op verzoek van de gemeente Rucphen is het parcours ten opzichte van voorgaande
edities behoorlijk aangepast. Er wordt nu ook gebruik gemaakt van de recent aangelegde
MSA (multifunctionele sportaccommodatie). Het parcours loopt om de nieuwe atletiekbaan
heen door het binnen gebied van de MSA dat als natuur ingericht zal gaan worden. Verder
wordt een gedeelte van de aangelegde oefenwielerbaan benut voor o.a. de finishstraat.
In het binnen gebied is door onze vrijwilligers al een permanente trap aangelegd.
Parcours.

Parcours
Vaste trap

Vrijwilligers
Wij hebben de organisatie van het NK toegewezen gekregen omdat we de afgelopen jaren
aangetoond hebben een dergelijk evenement uitstekend te kunnen organiseren. Natuurlijk
heeft ons bestuur daar veel werk voor verzet en natuurlijk hebben we veel steun van
sponsoren daarbij gehad. Maar zonder de hulp van heel veel vrijwilligers zouden we de
organisatie nooit rond gekregen hebben. En bij het NK is de hulp van veel vrijwilligers ook
weer absoluut noodzakelijk. Niet alleen worden de wedstrijden op zaterdag en zondag
verreden maar het NK is vwb de organisatie ook aanzienlijk groter dan een normale editie
van de Cyclocross. Om onze vrijwilligers zo goed mogelijk bij de voorbereiding van de NK te
betrekken hebben we naast voorliggende nieuwsbrief ook al een tweetal bijeenkomsten
gehouden met onze vrijwilligers.
Voor de vakantie hebben we de parcoursbouwers geïnformeerd en op 28 augustus hebben
we al onze vrijwilligers uitgenodigd. Velen hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt.

Hoewel wij gelukkig kunnen zeggen dat we over veel vrijwilligers beschikken die ons willen
helpen, hebben we bij de NK toch nog extra mensen nodig. Wij hebben dan ook aan de
vrijwilligers, die aanwezig waren op de informatieavond, gevraagd om eens rond te kijken en
op zoek te gaan naar mensen die ons ook willen helpen. Via deze nieuwsbrief doen we ook
een beroep op u. Help ons op 11 en/of 12 januari 2020 of kijk eens om u heen of u iemand
bereid vindt om ons te helpen.
Dan kunnen we er helemaal met z’n allen voor iedereen een prachtig evenement van
maken.
Bedankt alvast.

Als u wilt helpen of u hebt een nieuwe vrijwilliger, neem dan contact op met Marcel van den
Bergh, administratief coördinator internationale cross Rucphen : Tel. 0165-342577 Mobiel
06-55904522, E-mail\ marcelvdbergh@home.nl
De volgende nieuwsbrief zal over ongeveer een maand verschijnen. Wij hopen jullie dan te
informeren over de verdere ontwikkelingen die komende maand plaats zullen vinden met
hopelijk ook en aantal nieuwigheidjes.
Bestuur Cyclocross Rucphen

Informatiebijeenkomst vrijwilligers

Sprundel, 24 juli 2019

Geachte vrijwilliger,
De organisatie van de Cyclocross Rucphen mag komende winter van de KNWU de
Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden organiseren. Deze kampioenschappen vinden
plaats op 11 en 12 januari 2020. Onze traditionele cyclocross vindt daarom dit jaar niet
plaats.
De organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen vereist veel voorbereiding. En we
willen iedereen die op zijn of haar manier een steentje aan de organisatie bijdraagt ook bij
die voorbereiding betrekken.
Hoewel de mussen op dit moment door de warmte zowat van het dak afvallen en er zich
momenteel niemand met cyclocrossen bezighoudt, gaan we als bestuur wel gewoon met de
voorbereidingen door.
Wij hopen dat we bij de Nederlandse Kampioenschappen ook weer een beroep op u en veel
anderen kunnen doen om ons te helpen.
Wij willen u graag uitnodigen op woensdag 28 augustus bij Café de Coop in Sprundel om u te
informeren over hoever het met de voorbereiding staat, over hoe het nieuwe parcours eruit
komt te zien en over wat er zoal allemaal komt kijken om het NK goed te laten verlopen.
U bent vanaf 19.00 uur welkom en de koffie of thee of iets anders zal dan voor u klaar staan.
Wij hopen u dan te kunnen begroeten.
Graag tot dan!
Namens het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen,
Met vriendelijke groet,
Kees Kools, voorzitter

Rabobank en Cyclocross Rucphen sluiten sponsorovereenkomst in verband met NK Veldrijden

Ron Roovers, directeur Bedrijven van Rabobank De Zuidelijke Baronie, en Kees Kools, voorzitter van Wielerpromotion Rucphen, ondertekenen de sponsorovereenkomst. (Foto: Corine Roks)

RUCPHEN – Rabobank De Zuidelijke Baronie en de Stichting Wielerpromotion Rucphen hebben maandagmiddag een sponsorovereenkomst getekend in verband met de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden die op 11 en 12 januari 2020 zullen plaatsvinden in Rucphen.

Zoals bekend mag de Stichting Wielerpromotion Rucphen, na acht keer een Internationale Cyclocross Rucphen georganiseerd te hebben, in 2020 van de KNWU de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden organiseren.

Gratis toegankelijk

Zowel de organisatie als de KNWU hechten eraan om de kampioenschappen gratis toegankelijk voor het publiek te houden. Op deze manier zijn zoveel mogelijk mensen in staat de wedstrijden te bezoeken, om zo de bekende Nederlandse renners en rensters van nabij te kunnen aanschouwen.

Ondersteuning

Vanzelfsprekend kan de organisatie niet zonder de steun van veel sponsoren. Gelukkig zijn er veel trouwe sponsoren waar elk jaar een beroep op gedaan kan worden. Een belangrijke sponsor daarbij is Rabobank De Zuidelijke Baronie. Ook deze keer is Rabobank bereid voor een belangrijke ondersteuning te zorgen.

Cruciale rol

Rabobank heeft als missie ‘Growing a better world together’ (er samen een betere wereld van maken). Vanuit deze missie komt de sponsorstrategie van Rabobank voort, waarbinnen de sponsorovereenkomst met Wielerpromotion Rucphen past. Rabobank is ervan overtuigd dat verenigingen in sport en cultuur en in dit geval specifiek Wielerpromotion Rucphen een cruciale rol spelen in de lokale leefomgeving.

Leidend

Partijen streven door deze overeenkomst ernaar om Wielerpromotion Rucphen ook die rol nu en in de toekomst te laten blijven vervullen. De ambities van Wielerpromotion Rucphen op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, financiën, gezondheid, respect, duurzaamheid en de maatschappelijke rol, zijn leidend voor de ondersteuning van de Rabobank. Wielerpromotion Rucphen is erg blij met de steun die ze van Rabobank ontvangt en ziet dit als een blijk van vertrouwen dat de afgelopen jaren tussen partijen is ontstaan.

(Bron: Internetbode/Rucphense Bode. Door Addo Sprangers dinsdag 18 juni 2019)

Nederlands Kampioenschap veldrijden op 11 en 12 januari 2020 in Rucphen

RUCPHEN – Het Nederlands Kampioenschap veldrijden vindt plaats op zaterdag 11 januari en zondag 12 januari 2020 in Rucphen. De organisatie is in handen van Stichting Wielerpromotion Rucphen, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Beide partijen ondertekenden vrijdagochtend de overeenkomst voor het organiseren van het wielerevenement.

Dat gebeurde in het gemeentehuis van Rucphen aan de Binnentuin. Hiermee zijn de voorbereidingen op de Nederlandse Kampioenschappen, waarmee al langzaam maar zeker was begonnen, nu officieel van start gegaan. De overeenkomst tussen de KNWU en de Stichting Wielerpromotion Rucphen legt de wederzijdse afspraken vast. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat het Nederlands Kampioenschap veldrijden straks vlekkeloos verloopt, zowel voor deelnemers als voor publiek.

Vertrouwen

De KNWU meldt daar alle vertrouwen in te hebben. Stichting Wielerpromotion Rucphen organiseert al jaren de Internationale Cyclocross Rucphen, welke dit jaar in januari voor de achtste keer plaatsvond. Omgekeerd ziet ook Stichting Wielerpromotion Rucphen ziet de organisatie van het Nederlands Kampioenschap veldrijden met vertrouwen tegemoet. De grote groep vrijwilligers waarop zij een beroep op kan doen is vanwege haar werkzaamheden rond onder meer de Internationale Cyclocross Rucphen gepokt en gemazeld in het perfect laten verlopen van een groot wielerevenement.

Trots

Kees Kools, voorzitter van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, noemt het mogen organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen ‘een beloning voor ons en de vrijwilligers voor de inzet de laatste jaren’. Hij meldt dat alle vrijwilligers er trots op zijn een bijdrage te mogen leveren aan het evenement. “Zij zullen zich absoluut voor de volle honderd procent inzetten om van de Nederlandse Kampioenschappen een succes te maken”, aldus Kools. Gemeente Rucphen is trots dat het Nederlands Kampioenschap veldrijden binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden. Volgens sportwethouder Martien de Bruijn benadrukt het nogmaals de naam van Rucphen als wielergemeente in West-Brabant.

(Bron: de Internetbode regio Rucphen)

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen-nieuws/283702/nederlands-kampioenschap-veldrijden-op-11-en-12-januari-2020-in-rucphen