...

GP MJ Oomen Groep

7e Internationale Cyclocross Rucphen

Zaterdag 27 januari 2018

Baanvelden - Rucphen

Voorlopig programma

09:30 uur  Amateurs
10:30 uur  Nieuwelingen
11:30 uur  Junioren

12:30 uur  G-renners
13:30 uur  Dames
15:00 uur  Elite/Beloften

Gratis toegang!

Pers / Press / Presse

Aanmelding Nederlandse pers

Fotografen, journalisten, radio- en TV-ploegen die aanwezig willen zijn tijdens de cyclocross Rucphen kunnen inschrijven door middel van het formulier dat als bijlage is opgenomen. Enkel nationale perskaarten (voor Nederland NSP en voor België Sportspress.be), of AIPS en AIJC-kaarten worden aanvaard. Andere aanvragen zullen geweigerd worden.

Accreditation English press

Press-photographers, cameramen, reporters, radio en television crews who want to attend the cyclocross Rucphen will have to enrol by using the enclosed form.. Only national presscards (for Holland NSP and for Belgium Sportspress.be), or AIPS and AIJC-cards will be accepted All other applications will be rejected

Accréditation presse Française

Les photographes, les journalistes ainsi que les équipes de la radio et de la télévision qui veulent être présents au cyclocross Rucphen, doivent être inscrits avec le formulaire ci-joint. Seuls carte de presse nationale (pour les Pays-Bas NSP et la Belgique Sportspress.be) ou AIPS et AIJC les cartes sont acceptées. D'autres applications seront rejetées

  • Aanmeldformulier / Registration form / Formulaire d'inscription


  • Secretariaat / Accreditations office / Secretariat:
    Sportcentrum Laco De Vijfsprong Kozijnenhoek 21, 4715 RE Rucphen

    Perszaal / Press meeting Room / Salle de presse:
    Sportcomplex Atletiekvereniging AVR ’90

    Formulier invullen vóór / Fill out the form before / Remplissez le formulaire avant: 10-01- 2015

undefined
undefined