Parcours Rucphen flink op de schop voor NK Veldrijden

Door: Addo Sprangers   vrijdag 13 september 10:00 – 2019

RUCPHEN – Het vertrouwde parcours van de Cyclocross Rucphen wordt voor het NK Veldrijden in januari komend jaar flink aangepast. Dat meldt Stichting Wielerpromotion Rucphen die – in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) – de organisatie van het evenement op zich heeft genomen.

Mede op verzoek van de Gemeente Rucphen is het parcours ten opzichte van voorgaande edities behoorlijk aangepast. Zo wordt er nu ook gebruik gemaakt van de recent aangelegde multifunctionele sportaccommodatie MSA Binnentuin. Het parcours loopt om de nieuwe atletiekbaan heen door het binnengebied van de MSA dat als natuur ingericht zal gaan worden. Verder wordt een gedeelte van de aangelegde oefenwielerbaan benut voor onder andere de finishstraat. Vrijwilligers van de Stichting Wielerpromotion Rucphen hebben in het binnen gebied reeds een permanente trap aangelegd.

Afspraken

Het NK veldrijden vindt plaats op zaterdag 11 januari en zondag 12 januari 2020 in Rucphen. Stichting Wielerpromotion Rucphen en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) ondertekenden in april van dit jaar de overeenkomst voor het organiseren van het wielerevenement. Hierin zijn de wederzijdse afspraken vastgelegd welke ervoor moeten zorgen dat het NK Veldrijden straks vlekkeloos verloopt, zowel voor deelnemers als voor publiek.

Vertrouwen

De KNWU gaf al eerder te kennen daar alle vertrouwen in te hebben. Stichting Wielerpromotion Rucphen organiseert al jaren de Internationale Cyclocross Rucphen, welke dit jaar in januari voor de achtste keer plaatsvond. Omgekeerd ziet ook Stichting Wielerpromotion Rucphen ziet de organisatie van het NK Veldrijden met vertrouwen tegemoet. De grote groep vrijwilligers waarop zij een beroep op kan doen is vanwege haar werkzaamheden rond onder meer de Internationale Cyclocross Rucphen gepokt en gemazeld in het perfect laten verlopen van een groot wielerevenement.

Prominente rol

Voor die vrijwilligers is ook tijdens het NK Veldrijden weer een prominente rol weggelegd, weet het bestuur van Stichting Wielerpromotion Rucphen. “Wij hebben de organisatie van het NK toegewezen gekregen omdat we de afgelopen jaren aangetoond hebben een dergelijk evenement uitstekend te kunnen organiseren. Natuurlijk heeft ons bestuur daar veel werk voor verzet en natuurlijk hebben we veel steun van sponsoren daarbij gehad. Maar zonder de hulp van heel veel vrijwilligers zouden we de organisatie nooit rond gekregen hebben. En bij het NK is de hulp van veel vrijwilligers ook weer absoluut noodzakelijk. Niet alleen worden de wedstrijden op zaterdag én zondag verreden, ook is het NK voor wat betreft de organisatie aanzienlijk groter dan een normale editie van de Cyclocross. Om onze vrijwilligers zo goed mogelijk bij de voorbereiding van de NK te betrekken hebben we al een tweetal bijeenkomsten gehouden met onze vrijwilligers”.

Trots

Kees Kools, voorzitter van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, noemt het mogen organiseren van het NK Veldrijden ‘een beloning voor ons en de vrijwilligers voor de inzet de laatste jaren’. Hij meldt dat alle vrijwilligers er trots op zijn een bijdrage te mogen leveren aan het evenement. “Zij zullen zich absoluut voor de volle honderd procent inzetten om van de Nederlandse Kampioenschappen een succes te maken”, aldus Kools. Gemeente Rucphen is trots dat het NK Veldrijden binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden. Volgens sportwethouder Martien de Bruijn benadrukt het nogmaals de naam van Rucphen als wielergemeente in West-Brabant.

Vrijwilligers

Interesse om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan de organisatie van het NK Veldrijden in Rucphen? Neem dan contact op met coördinator Marcel van den Bergh, via tel. (0165) 342577 of 06-55904522 of via e-mail marcelvdbergh@home.nl

Bron: Internetbode Addo Sprangers vrijdag 13 september 2019

Nieuwsbrief augustus 2019

Beste sportvrienden,

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen, of wellicht gemakkelijker gezegd,
het bestuur van de Cyclocross Rucphen, heeft besloten u vanaf nu tot en met januari 2020
regelmatig op de hoogte te stellen van de voortgang met betrekking tot de Nederlandse
Kampioenschappen Veldrijden die op 11 en 12 januari 2020 in Rucphen zullen plaatsvinden.
Wij zullen dat doen door middel van een maandelijkse nieuwsbrief waarvan u thans het
eerste exemplaar ontvangt.
Het parcours
Mede op verzoek van de gemeente Rucphen is het parcours ten opzichte van voorgaande
edities behoorlijk aangepast. Er wordt nu ook gebruik gemaakt van de recent aangelegde
MSA (multifunctionele sportaccommodatie). Het parcours loopt om de nieuwe atletiekbaan
heen door het binnen gebied van de MSA dat als natuur ingericht zal gaan worden. Verder
wordt een gedeelte van de aangelegde oefenwielerbaan benut voor o.a. de finishstraat.
In het binnen gebied is door onze vrijwilligers al een permanente trap aangelegd.
Parcours.

Parcours
Vaste trap

Vrijwilligers
Wij hebben de organisatie van het NK toegewezen gekregen omdat we de afgelopen jaren
aangetoond hebben een dergelijk evenement uitstekend te kunnen organiseren. Natuurlijk
heeft ons bestuur daar veel werk voor verzet en natuurlijk hebben we veel steun van
sponsoren daarbij gehad. Maar zonder de hulp van heel veel vrijwilligers zouden we de
organisatie nooit rond gekregen hebben. En bij het NK is de hulp van veel vrijwilligers ook
weer absoluut noodzakelijk. Niet alleen worden de wedstrijden op zaterdag en zondag
verreden maar het NK is vwb de organisatie ook aanzienlijk groter dan een normale editie
van de Cyclocross. Om onze vrijwilligers zo goed mogelijk bij de voorbereiding van de NK te
betrekken hebben we naast voorliggende nieuwsbrief ook al een tweetal bijeenkomsten
gehouden met onze vrijwilligers.
Voor de vakantie hebben we de parcoursbouwers geïnformeerd en op 28 augustus hebben
we al onze vrijwilligers uitgenodigd. Velen hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt.

Hoewel wij gelukkig kunnen zeggen dat we over veel vrijwilligers beschikken die ons willen
helpen, hebben we bij de NK toch nog extra mensen nodig. Wij hebben dan ook aan de
vrijwilligers, die aanwezig waren op de informatieavond, gevraagd om eens rond te kijken en
op zoek te gaan naar mensen die ons ook willen helpen. Via deze nieuwsbrief doen we ook
een beroep op u. Help ons op 11 en/of 12 januari 2020 of kijk eens om u heen of u iemand
bereid vindt om ons te helpen.
Dan kunnen we er helemaal met z’n allen voor iedereen een prachtig evenement van
maken.
Bedankt alvast.

Als u wilt helpen of u hebt een nieuwe vrijwilliger, neem dan contact op met Marcel van den
Bergh, administratief coördinator internationale cross Rucphen : Tel. 0165-342577 Mobiel
06-55904522, E-mail\ marcelvdbergh@home.nl
De volgende nieuwsbrief zal over ongeveer een maand verschijnen. Wij hopen jullie dan te
informeren over de verdere ontwikkelingen die komende maand plaats zullen vinden met
hopelijk ook en aantal nieuwigheidjes.
Bestuur Cyclocross Rucphen