Bestuur

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Rucphen bestaat uit 7 personen.

  • Kees Kools

Kees vervult de functie van voorzitter en is inhoudelijk binnen het bestuur verantwoordelijk voor de PR en hij benadert en onderhoudt de contacten met sponsoren.

  • William van Peer

William is secretaris en onderhoudt de contacten met KNWU, UCI en met de deelnemers. Hij zorgt voor de deelnemerslijsten en rugnummers en is mede bezig met de contractering van de renners en rensters die startgeld ontvangen vanwege hun positie op de wereldranglijst.

  • Kees Vanlaerhoven

Kees is penningmeester, hij verzorgt en coördineert het verkopen van advertenties en hij is verantwoordelijk voor de lay-out van al het drukwerk.

  • Piet van den Bergh

Piet is medeontwerper van het parcours en coördineert het hele team vrijwilligers dat het parcours aanlegt met alle bijbehorende voorzieningen.

  • Camiel van den Bergh

Camiel is medeontwerper van het parcours, hij coördineert de inhuur van de faciliterende voorzieningen en houdt zich ook bezig met het contracteren van renners en rensters.

  • Johan Suijkerbuijk

Johan Suijkerbuijk is verantwoordelijk voor de organisatie binnen de VIP tent, hij benadert en onderhoudt contacten met sponsoren en is gastheer voor de bezoekers van de VIP tent.

  • Barry van de Luijtgaarden

Barry legt de afspraken met externe partijen vast en is gastheer voor de bezoekers van de VIP tent.

Het bestuur heeft de intentie om de Cyclocross Rucphen de komende jaren nog verder door te ontwikkelen. Om dat te kunnen bereiken willen we onze begroting in de periode tot 2020 met € 30.000 laten groeien om daardoor het budget uit te kunnen breiden dat nodig is om voldoende renners met naam aan de start te krijgen. Ons streven is om minimaal 4 renners uit de top 10 van de wereldranglijst, waarvan er 2 in de top 5 staan, bij ons aan de start te krijgen, zowel bij de heren- en dames elite.

Het feit dat we in 2019/2020 de organisatie van het Nederlands Kampioenschap hebben toegewezen gekregen helpt ons zeker om onze doelstellingen te realiseren.